Ziekteverzuimverzekering

U kunt natuurlijk direct een offerte aanvragen, maar wellicht is het lezen van dit stukje tekst herkenbaar. Kunt u niet wachten? Ziekteverzuim offerte

Het kabinet!

Wat het kabinet in petto heeft laat zich nog even raden. Er gaan stemmen op om de eerste periode van werkloosheid ook door de werkgever te laten begeleiden. We vernamen zelfs dé andere kant op: verzuim en verzuimkosten weer terug naar de overheid. Dit laatste zien wij echter niet direct gebeuren. Sinds de Wulbz en de Wet verbetering poortwachter is het veruim in Nederland flink gedaald. 

Ziekteverzuim is vervelend voor uw zieke werknemer, zijn/haar directe collega’s én u als werkgever. Denkt u maar eens aan:
1.collega’s van uw zieke werknemer die vaak onverwacht extra werkzaamheden moeten opvangen;
2.klanten of leveranciers, die ineens met een andere contactpersoon te maken krijgen;
3.uw personeelsfunctionaris, die bij langdurig verzuim diverse administratieve trajecten moet doorlopen;
4.uw bedrijfsvoering, want u betaalt loon zonder daarvoor productie te ontvangen.

Werkgeverservice helpt u om het verzuim zoveel mogelijk te beperken en verzekert tegelijkertijd de financiële gevolgen.

Kortom: naast een goede financiele afdekking is ook preventie van het zieteverzuim erg belangrijk. De sfeer binnen een bedrijf en hierdoor indirect uw concurentiepositie zal steeds belangrijker worden. Ziekteverzuim afdoen met alleen een ziekteverzuimverzekering is niet voldoende!
Vooralsnog is preventie het belangrijkste! Immers uw premie zal lager zijn bij een laag verzuim percentage.

Ziekteverzuimverzekering/Verzuimverzekering afsluiten en wat er allemaal bij komt kijken.
Wij melden het hier nogmaals. Omdat een verzuimverzekering / ziekteverzuimverzekering alleen kan worden vergeleken als alle aspecten bekend zijn. Is het belangrijk om deze aan te laten sluiten bij uw bedrijf.

Toen jaren geleden elke verzekeraar een verzuimverzekering aan ging bieden hebben vele verzekeraars de bedrijven met  hoger verzuim laten vallen .Door de premies voor de verzuimverzekering/ziekteverzuimverzekering te laten stijgen.

De verzuimverzekering moet bestand zijn tegen onverhoopte stijging van het verzuimpercentage.
De verzekering moet niet alleen een goede werking hebben met uitkeren maar u als bedrijf ook helpen. Een verzuimverzekering / ziekteverzuimverzekering met daar in ook een budget voor reintegratie is beter te noemen dan een verzekering die op het eerste gezicht 100 euro per jaar goedkoper lijkt.

Een ziekteverzuimverzekering is in principe zo afgeloten.
Veel branches zoals de bouwnijverheid hebben als het ware een binding met één partij!  De bouwbedrijven blijken bijna niet te ” shoppen” v.w.b.de ziekteverzuimverzekering.

Gelukkig komt daar de laatste jaren wat verandering ziekteverzuimverzekering / verzuimverzekeringin. Een ziekteverzuimverzekering wordt door veel verzekeraars aangeboden.

Ook de zogenoemde SAZAS bedrijven blijven vaak waar ze al jaren “zitten”. Met als resultaat: te hoge premies!
Verzuimbegeleiding volledig onder controle.

Met de verzuimbegeleiding in combinatie met uw ziekteverzuimverzekering, kunnen wij u en uw werknemers optimaal beschermen tegen de financiële risico’s. Voor de verzuimbegeleiding, reïntegratie en inkomensgarantieverzekering kunt u terecht bij één loket. Daarnaast beschikt u met het dienstenpakket Verzuimbegeleiding over middelen voor een actief en effectief beleid op het gebied van preventie, verzuim en reïntegratie.

U kunt optimaal profiteren van de speciale afspraken die binnen de samenwerking tussen Werkgeverservice en de verzekeraars zijn gemaakt, zoals:
Eén loket voor verzuim, reïntegratie en inkomensverzekeringen: een totaal concept voor een ziekteverzuimverzekering.
Intensieve en snelle gegevensuitwisseling;
Hoge kwaliteit van de dienstverlening;
Korting op een abonnement Verzuimbegeleiding.
De soorten verzuimverzekering / ziekteverzuimverzekering

 • Welke dekkingen zijn er mogelijk bij een ziekteverzuimverzekering?

  Conventionele dekking
  Na een eigenrisicoperiode van bijvoorbeeld 10 dagen wordt voor elke dag dat de werknemer ziek is een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is gebaseerd op het loon dat voor de zieke werknemer wordt doorbetaald. Men kan kiezen voor een eigenrisicotermijn van twee, vier of zes weken, of een zelf te bepalen langere termijn. De betaling van de ziektedagen tijdens de gekozen eigenrisicotermijn komt voor rekening van de werkgever. Het eerste jaar kan men ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren, vanaf tenminste 70%. Het tweede jaar kan men alleen 70% van het salaris verzekeren aangezien meer volgens de wetgeving niet is toegestaan.

  Stop-loss dekking
  Bij deze ziekteverzuimverzekering komt het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar voor rekening van de werkgever. Dit bedrag wordt het eigen behoud genoemd. Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed. Deze vorm is aantrekkelijk voor grotere bedrijven vanaf 50 medewerkers.

  Waarom een verzekering via Werkgeverservice?

  We kunnen het niet voldoende zeggen: let op premieverloop, uitkeringsgedrag verzekereraar. Gaat het premiepercentage van de ziekteverzuimverzekering sterk omhoog bij ziekteverzuim?

  Vele aanbieders maken het moeilijk juist die ziekteverzuimverzekering te kiezen welke bij u past. Bedrijfsomstandigheden, branche en verzuimverloop maken “kiezen” moeilijk. De voordeligste ziekteverzuimverzekering kan dan de duurste worden.

  Hoe meer gegevens wij ontvangen hoe beter wij een de offerte kunnen verwerken. Voor sommige werknemers is er een vangnet. Lees hier meer over op de website van het UWV-ziekteverzuimverzekering