Algemeen

Misschien twijfelt u als toekomstige werkgever óf u iemand zal aannemen, omdat de aspirant werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, of is geweest. UWV stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn,  of zijn geweest. Speciaal daarvoor zijn er enkele aantrekkelijke financiële regelingen voor de werkgever. Daarmee wordt de kans vergroot voor mensen die graag willen werken maar vanwegen hun “achtergrond” tegen weerstand oplopen.

 

Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden die u als aspirant werkgever geboden wordt:

  • proefplaatsing
  • mobilititeitsbunus
  • subsidie aanpassen werkplek
  • de no risk polis
  • korting op premies

 

Proefplaatsing

Een proefplaatsing is er voor bedoeld om elkaar te leren “kennen”. Het kan zijn dat u tijdens de proefplaatsing tot de conclusie gaat komen dat de kandidaat niet geschikt is om binnen het team of bedrijf te werken. Andersom kan ook de werknemer kan ook tot die conclusie komen. Het voordeel van een proefplaatsing is dat partijen snel van elkaar af kunen.

Mobiliteitsbonus / korting op premies!

U als werkgever betaalt voor uw werknemers premies sociale verzekeringen. Als u iemand in dienst neemt die een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, krijgt u korting op díe premies. U als  werkgever krijgt deze korting ook, als u iemand in dienst neemt die 56 jaar of ouder is. De korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar!  U krijgt deze korting maximaal 3 jaar. Om deze korting te krijgen, heeft u als werkgever een doelgroepverklaring nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer in kwestie  een WIA-uitkering had op de dag voordat u in dienst kwam.

Meer over de mobiliteitsbonus 

Subsidie 

U als  (toekomstige) werkgever kan bij UWV subsidie aanvragen voor de kosten die u als werkgever maakt om uw werknemer  het werk te kunnen laten doen. Bijvoorbeeld : subsidie voor een aangepaste werkplek of een aangepast toilet als uw werknemer  in een rolstoel zit. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de werknemer  minstens 6 maanden bij u kan werken. Zo zijn er nog meer voorzieningen en vergoedingen die het voor u als (toekomstige) werkgever aantrekkelijk kunnen maken mensen aan te nemen die extra gemotiveerd zullen zijn.

De no risk polis

Als u een werknemer in dienst neemt vanuit bijvoorbeeld de WIA draait u niet op als deze werknemer ziek wordt. U hoeft dus de verzuimverzekeraar als u die heeft niet te laten uitkeren. Dit doet het UWV voor u.

Wij van werkgeverservice.nl begrijpen dat de aanvraag voor deze voorzieningen een drempel kunnen zijn. Veel werkgevers zien op tegen de formulier ” berg” .

Wij kunnen u daarmee helpen:  algemeen@werkgeverserivce.nl