Wagenparkverzekering : zakelijk wagenpark verzekeren!

Auto en bestelbussen in één verzekering: wagenparkverzekering!

Bedrijven die vijf of meer motorrijtuigen (bestelbussen, auto’s ) bezitten kunnen deze auto’s of bussen  met een wagenparkverzekering  dekken.

 

Handig en goedkoper alles in één wagenparkverzekering!

Omdat er in een  contract afspraken worden gemaakt over premies, eigen risico’s etc. kan het veel voordeel bieden. Net als bij “losse” autoverzekeringen kan men  kiezen voor een WA-dekking. Eventueel aangevuld met een beperkte of volledige cascodekking (in de volksmond: all-risk)

Wagenparkverzekering kan wel to 25% goedkoper!
Door dat de verzekeraar minder handelingen hoeft te doen kan het soms wel 25% schelen! Een wagenparkverzekering is meestal voordeliger dan losse autoverzekeringen.
wagenoarkverzekering

Kostenbesparing voor u en de verzekeringsmaatschappij!
De verzekeraar kan door de collectiviteit een kostenbesparing bereiken. Omdat het voor de verzekeraar gemakkelijker is de schaderesultaten van één contract bij te houden. Losse polissen van bijvoorbeeld 100 auto’s is lastiger bijhouden. Daarom profiteert u in de vorm van een collectiviteitskorting.

Preventie
De ondernemer heeft voordeel bij een gunstig schadeverloop. Een gunstig schadeverloop levert een hogere collectiviteitskorting op. De ondernemer zal sneller overgaan tot preventieve maatregelen. Soms zal de verzekeraar preventieve maatregelen verplichten. Ook kan de ondernemer kiezen voor bepaalde organisatorische preventiemaatregelen. Alles in overleg met u als beheerder!
Tip: waarom geen korting geven aan het personeel als er schadevrij wordt gereden? Dit is echter maar één van de preventiemaatregelen die u kunt nemen.
Tarief vracht- en bestelauto’s
Net als bij personenauto’s speelt het gewicht van de auto een belangrijke rol bij het bepalen van de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de volledige cascoverzekering is de oorspronkelijke catalogusprijs uitgangspunt voor de premie.

Tip: denk ook aan de WEGAM!


Wordt een beperkte cascoverzekering gesloten, dan geldt meestal de dagwaarde als premiegrondslag. Omdat bedrijven de btw die zij zelf betalen, kunnen verrekenen met de door hen af te dragen btw, zullen de auto’s exclusief btw worden verzekerd. Op de premie kan een extra korting worden gegeven wanneer voor een vrijwillig extra eigen risico wordt gekozen.

Ook wil de verzekeraar op de hoogte worden gesteld van het schadeverleden van het wagenpark. Bij vrachtwagens speelt ook de diefstalgevoeligheid een belangrijke rol.

De verzekeraar houdt bij de vaststelling van de premie dan ook rekening met het traject waarop de vrachtwagen wordt ingezet en welke goederen worden vervoerd. Een kostbare lading of landen als bestemming waar veel diefstal van vrachtwagens voorkomt, verhogen de premie of maken acceptatie soms zelfs erg moeilijk.

Belangrijke clausules voor wagenparken
Wagenparkverzekeringen kennen een aantal veelvoorkomende clausules.

Een offerte voor uw wagenpark?

Een bestelbus en goed werkgeverschap

Hier meer informatie over hét wagenpark zoals duurzaam ondernemen