Verzuimverzekering berekenen

Lees verder of vraag direct een vrijblijvende offerte aan

Verzuimverzekering berekenen: wat is belangrijk?

Wat een jaar is het geweest, laten wij u helpen een voordelige verzuimverzekering af te sluiten!

Wat voor soort bedrijf

Allereerst is het belangrijk wat voor soort bedrijf u bent. Het is nu eenmaal gebleken dat er verschillende verzuimcijfers zijn per branche. Vanuit het inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel kan bekeken worden binnen welke sector het bedrijf valt dit zijn belangrijke gegevens om de verzuimverzekering berekening uit te voeren.

Verzuimverzekering berekenen: Leeftijd van de werknemers

Erg vervelend allemaal maar ook de leeftijd van de werknemers speelt een rol bij de berekening van de premie.

Wat voor soort werk wordt er uitgevoerd?

Er wordt nagenoeg altijd gevraagd welk beroep/soort werk de werknemers uitvoeren.

Stel u bent een tegelzetbedrijf en u vraag een verzuimverzekering aan dan maakt het aantal mensen die handwerk verrichten een belangrijk onderdeel uit van de premiehoogte. Als daarnaast ook de gemiddelde leeftijd van de werknemers die handwerk verrichten hoog is dan zal de premie hoog kunnen zijn.

Eigen risico periode

Een eigen risico, of wachttijd, is de tijd dat u altijd zelf het verzuim uit “eigen zak” moet betalen. Een eigen risico of wachttijd van 10 werkdagen is risicovoller voor de verzekeraar dan een een wachttijd van 30 werkdagen.

Doorbetaling periode

U kunt meestal kiezen tussen één of twéé jaar doorbetalen van het ziekengeld. Het is dan ook duidelijk dat het voor een verzekeraar risicovoller is om twéé jaar door te betalen dan één jaar.

Percentage van uitbetalen

Hier wordt de hoogte van het ziekengeld bedoeld. Kiest u voor het éérste jaar 100% en het twééde jaar 70% van het loon door betalen? Of kiest u voor 70% om 70%?. Het moge duidelijk zijn dat een verzekeraar een hoger risico loopt naarmate het percentage uit te betalen ziekengeld stijgt.

Werkgeverslasten

U kunt meestal kiezen om óók de werkgeverslasten af te dekken. Bovenop het brutoloon immers komen er nogal wat werkgeverslasten. Soms houdt de verzekeraar het “normale” premiepercentage aan. M.a.w. het relatieve percentage wordt dan niet verhoogt. Het door de verzekeraar vastgestelde premiepercentage wordt dan losgelaten op de totale loonsom inclusief werkgeverslasten. Hierdoor stijgt de absolute premie wel maar de relatieve premie blijft dan gelijk.

Arbodienst

In veel gevallen kan de dienst van een arbodienst worden meegedekt. Het zijn vaak arbodiensten die nauw samenwerken met de verzekeraar. Ook al heeft de arbodienst een onafhankelijk karakter toch blijkt soms dat de samenwerking met een verzekeraar een extra zetje kan geven in de dienstverlening. Immers: hoe sneller een werknemer weer aan de slag gaat des te minder de verzekeraar dient uit te keren.

Tot slot

Goedkope verzekeraars bestaan niet. In het verleden hebben verzekeraars zich soms als het waren ingekocht. Zij hanteerde dan zeer lage premies. Acheraf, of ingecalculeerd, bleken sommige branches dan verliesgevend. Deze branches óf individuele bedrijven werden dan geconfronteerd met veel hogere premies bij het verlengen van de polis.

Er bestaan wel degelijk verschillen in premies. Deze verschillen kunnen aanzienlijk zijn. Sommige verzekeraars voelen zich verwant of “thuis” bij bepaalde branches. Het omgekeerde is ook waar. De oude garde aan verzekeraars, bijvoorbeeld die van de land-en tuinbouw rekenen nog steed zeer hoge premies. De verzekeraar vertrouwd er dan op dat deze groep van klanten tóch wel blijft. Dit geldt niet alleen voor de land- en tuinbouw. Ook voor bouwbedrijven en tegelzetters bijvoorbeeld kan dit gelden.

Offerte verzuimverzekering