Verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering en bedrijfsverzekeringen vergelijken, aanvragen, beste en goedkoopste afsluiten!

Premie, kosten, vergelijken verzuimverzekeringen & bedrijfsverzekeringen

Als een werknemer zich voor langere tijd ziek meldt, komt er veel op u af. Bijvoorbeeld op administratief en financieel gebied. Doordat het voor het MKB vaak niet te doen is om, alle wetgeving,  bij te houden zijn wij er. Bij Werkgeverservice vindt u een complete oplossing voor: preventie, verzuim en re-integratie. De verzuimverzekering maakt onderdeel uit van de totale aanpak.

Help een langdurige zieke werknemer!

Als u ziek personeel heeft kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor uw onderneming. Omdat u als werkgever een inspanningsverlichting heeft. U moet er alles aan doen de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Maar ook, de belasting naar de overige werknemers.
Meer over de verzuimverzekering

Verzuim levert vaak verzuim op! Is een verzuimverzekering een bedrijfsverzekering?

Omdat u met de verzuimverzekering verzekert bent van de  loondoorbetaling zieke medewerkers. Máár vaak ook voor vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Zeker als de Arbodienst goed samenwerkt met de verzekeraar kan dit een voordeel bieden.


Verzuimverzekering de kosten.

Een verzuimverzekering kost geld. Omdat  elke verzekering geld kost. Wat nu een goedkope verzekering is kan later duur blijken. Wat het gaat kosten is afhankelijk van veel factoren. Een heel belangrijke factor is: hoe hoog is het verzuim geweest? Daarnaast is het ook bepalalend wat voor werkzaamheden uw werknemers uitvoeren. Ook de gemiddelde leeftijd speelt een rol. Ook al zijn wij het daar niet mee eens, verzekeraars houden hier rekening mee. Doe de proef op de som begin met vergelijken van de kosten en vraag een offerte aan!

Verzuimverzekering berekenen!

Wat kost een verzuimverzekering?Bereken snel de kosten van verzuimverzekering. Wij hebben het zo “simpel” mogelijk gemaakt. Uit ervaring weten wij dat onze verzuimverzekering offerte binnen 5 minuten is in te vullen!

Laat u nooit wijs maken dat er direct een offerte getoond kan worden. Wij bieden alle gegevens bij alle verzekeraars aan. Zij berekenen de premie van de verzuimverzekering. Ook vragen wij nooit direct werknemers gegevens. Vertrouwen en veiligheid staat voorop!

Wat kost een verzuimverzekering?

Goedkope verzuimverzekering bestaat deze? Goedkoop is absoluut duurkoop, daar hebben wij al eerder op gewezen.
Doordat wij bij alle verzekeringsmaatschapijen offertes opvragen kunnen wij een mooi vergelijk bieden. Het soort bedrijf (werkzaamheden) gemiddelde leeftijd van de werknemers en verzuimpercentage zijn belangrijke factoren. Ook hoe lang een bedrijf al werknemers heeft speelt een rol!

“onze aanvraag formulieren hebben onderhuidse veiligheids aanpassingen” Vraag in vijf minuten een verzuim offerte aan!

12 jaar verantwoordelijk voor zieke medewerkers

De wet is sinds 2017 gewijzigd. Ook voor werknemers die uit dienst zijn kan het zijn dat bij ziekte u de rekening gepresenteerd krijgt. Omdat het een complexe situatie is en wij deze site niet vol willen “kalken”met wetten is het beter om vragen aan ons te stellen via het contactformulier!
De werkgever is als eigenrisicodrager voor zowel de Ziektewet en de WGA maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zijn arbeidsongeschikte medewerkers. Of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. Dit geldt voor zowel de Ziektewet (samen met de loondoorbetalingsperiode 2 jaar) als voor de WGA (10 jaar). Zijn verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag.
Waarvoor is de werkgever dan verantwoordelijk?

  • loondoorbetaling, zolang de medewerker nog in dienst is;
  • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
  • Poortwachterverplichtingen;
  • re-integratiebegeleiding;
  • als de werknemer zich ziek meldt binnen één maand.

Een CAO en nu?
Veel wordt geregeld in de CAO. De verschillen tussen bijvoorbeeld de SAZAS, Bouwnijverheid en Metaalnijverheid kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk de verplichtingen goed aan te laten sluiten. Dit aansluiten doen wij samen met u. Doordat u de onderneming het beste kent en weet wat er speelt.

Goed werkgeverschap!

Er worden genoeg feesten gehouden maar maakt dit u een goede werkgever? Het is beter te voorkomen dan genezen. Daarom ons artikel over goed werkgeverschap! Goed werkgeverschap krijgt een steeds belangrijker betekenis. Doordat de overheid steeds meer aan de “marktwerking” overlaat zal er meer moeten worden geregeld. Er zijn zeer bekende uitspraken over de verplichtingen die een werkgever heeft. Ooit begonnen met de WEGAM. Na uitspraken van de rechter wordt werkgeveraansprakelijkheid steeds belangrijker.
Onafhankelijk, daar gaan wij voor! Omdat wij geen enkele verplichting of voordeel hebben bij de
verschillende maatschappijen!
Verzuimverzekering, meer dan dat!

Naast risico’s die geld kosten, profiteert en verzekert het bedrijf zich:

 1. Doordachte casemanagement bij langdurig zieke werknemers
 2. De laagst mogelijke premie bij gezond verzuimbeleid
 3. Onze hulp, advies en steun bij het voorkomen van verzuim
 4. Advies en steun om te  voorkomen dat WGA en Ziektewet wordt bereikt
 5. Als er een aansprakelijke derde is helpen wij met terugvordering kosten
 6. Subsidie mogelijkheden onderzoek binnen en buiten de verzekering
 7. Re-integratie

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering en bedrijfsverzekering

arbowet en verzuimverzekering

De nieuwe arbowet biedt kansen. Vanaf 1 juli is het verplicht. Vanaf 1 juli mag de bedrijfsarts gewoon op de werkplek komen. Ook mogen werknemers gewoon naar de bedrijfsarts toe gaan, ze hoeven hiervoor niet ziek te zijn. De wet biedt kansen om het verzuim te verlagen.Verzuimverzekering Werkgeverservice.nl

Convenant verzuim overheid