Tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op!

Tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op!

Bezorgd: tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op! De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) deed een oproep aan de politiek om aandacht te besteden in de stijgende kosten van verzuimbegeleiding. De kosten voor verzuimbegeleiding lopen echt uit de hand! Bedrijven moeten fors meer betalen voor een bedrijfsarts. Dit is kosten verhogend. NVIA geeft aan dat  het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland de oorzaak is. De politiek is verantwoordelijk voor de kostenstijging wordt aangegeven. AVG houdt adviseurs buiten de deur  om een rol te spelen als er verzuim is.  Bedrijfsartsen  krijgen door de AVG  een te grote rol bij verzuimaanpak. En omdat er een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te

Iets doen als bedrijf om het ziekteverzuim terug te dringen

Bedrijven krijgen vaak te maken met verzuim. Het 2e kwartaal van 2018 was het verzuimpercentage 3,8 %.Dus van de werkbare dagen, 38 dagen door verzuim niet is gewerkt. Iets doen als bedrijf om het ziekteverzuim terug te dringen? Kijk naar het functioneren. De problemen met de gezondheid zelf heb je niet in de hand. Je bent geen arts. Kijk meer HOE een werknemer goed zou kunnen functioneren. Kijk dus niet naar het gezondheidsprobleem van de werknemer, maar kijk hoe hij goed kan functioneren mét de problemen. Je bent immers geen arts je kan niet op die stoel gaan zitten. Als mensen goed functioneren, ben je tevreden. Kijk en onderzoek hoe een werknemer zijn werk kan doen ondanks dat hij