SUBSIDIE

De overheid stimuleert ondernemingen door middel van subsidie!

Je hebt als bedrijf iets nieuws bedacht. Je wil daar echt iets mee gaan doen maar hoe pak je dat aan zonder financiële steun? Hoe vind je een partner die je wil ondersteunen zodat de risico s gedeeld worden?

Onze  overheid heeft hiervoor diverse maatregelen in het leven geroepen, zodat bedrijven en personen blijven innoveren met nieuwe “dingen”. Nederland verstevigt op die manier de concurrentiepositie. Ruim tweeduizend regelingen voor bedrijven, zoals (innovatie)kredieten, subsidies en fiscale maatregelen liggen voor u klaar. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is zo’n regeling  die helpt om de tijd die er in technische innovatie wordt gestoken voordeliger te maken. In 2018 zat er in dat potje meer dan een miljard.

SUBSIDIE AANVRAGEN

Vergroot de slagingskans van jouw aanvraag

Een subsidie aanvraag doe je niet “zomaar” even. Je raakt al snel de weg kwijt. Vaak wordt er met veel enthousiasme begonnen met een aanvraag. Mocht je al niet afhaken bij het zien van de formulieren dan haakt men vaak af tijdens het invullen hiervan. En mochten de eerste onvermijdelijke vragen van de overheid komen dan haakt vaak de rest af.

Een goede subsidieaanvraag kost tijd en energie. Bij veel ondernemingen ontbreekt het aan tijd en kennis. Het is zonde dat de slagingskans van een subsidie aanvraag hierdoor afketst.

Om een subsidie aanvraag goed aan te laten sluiten op de desbetreffende subsidieregeling, moet een project goed aansluiten op díe subsidie regeling! Goed weten wat er speelt: het project kan nog zo vernieuwend zijn, als de omschrijving geen aansluiting vindt op de regeling dan wordt de kans van slagen heel laag!

Er bestaan heel veel subsidies en regelingen. Dit is in beginsel erg troebel. Zonder kompas kom je niet door dit bos! Daarnaast verandert er heel veel in een jaar of periode. Kortom het is erg complex om exact dat te doen wat er gedaan moet worden.

Continue verandering criteria en hoe dit gecommuniceerd moet worden maken het vakgebied van ‘de subsidie aanvraag een vak apart, het is écht een specialisme geworden!

 

 

Wij werken op basis van “no cure no pay” met een startbedrag van 300 Euro. Dit startbedrag hanteren wij om er zeker van te zijn dat een subsidie aanvrager ook serieus mee gaat werken om de gevraagde informatie te verzamelen

Meer weten? Stuur een e-mail met in het onderwerp “subsidie” naar algemeen@werkgeverservice.nl . Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op!

De Quickscan

Een concreet plan? Dan kan er het hele jaar een quickscan ingediend worden. Zo toetst het RVO of het idee binnen bijv. de DHI-regeling past. Op basis van het advies besluit u of er een aanvraag indient gaat worden.

 Het demonstratieproject!

Is een project waarmee Nederlandse ondernemingen in het doelland Nederlandse technologie (met name kapitaalgoederen) in een reële praktijksituatie demonstreren, waarbij geldt dat:

  • Er sprake moet zijn van een noodzaak om de technologie in het land te demonstreren om deze te kunnen introduceren en deze noodzaak gerelateerd is aan specifieke lokale omstandigheden in het land

  • er sprake moet zijn van specifieke lokale omstandigheden die een knelpunt vormen waardoor de introductie van de technologie op de betreffende markt wordt belemmerd

  • de inzet van de demonstratie is dat het knelpunt wordt weggenomen en dat de toegevoegde waarde van de technologie wordt aangetoond

  • de omvang en duur niet groter zijn dan strikt noodzakelijk om het knelpunt weg te nemen

  • voldoende bijgedragen wordt aan de positionering van de betreffende Nederlandse onderneming(en) in het land

  • er sprake moet zijn van het demonstreren onder een brede groep potentiële afnemers in de betreffende markt, niet zijnde consumenten

  • onderbouwd en aannemelijk gemaakt moet worden dat binnen 3 jaar na uitvoering van de demonstratie de betrokken onderneming(en) (gezamenlijk) export met een omvang van ten minste tienmaal het subsidiebedrag zal /zullen realiseren

  • de maximale termijn waarbinnen de demonstratie moet worden uitgevoerd 3 jaar is