Verzuimverzekering offerte en aanvraag

Een offerte voor de verzuimverzekering: wij vergelijken de meest bekende maar ook wat minder bekende verzekeraars.

Als werkgever bent gehouden aan een goed verzuimbeleid. De meeste verzekeraars bieden naast de verzekering ook een arbodienst aan. Wij raden, indien dit geboden wordt, deze combinatie van verzuimverzekering en arbo altijd aan.
Er worden een aantal gegevens gevraagd voor goede offerte verzuimverzekering.

Aanvraag verzuimverzekering.

Als de offerte voor de verzuimverzekering akkoord is dan dient het volledig aanvraagformulier ingevuld te worden en naar ons toegescand. Als het nodig is om de door het bedrijf opgegeven verzuimcijfers te laten controleren dienen ook de arbogegevens over dit verzuim meegestuurd te worden.

Tip: verzuimcijfers kunnen in veel gevallen ook verklaard worden door uw administratie- of accountantskantoor.

Als u maar nét personeel heeft hoeft het niet nodig te zijn om verzuimcijfers aan te leveren.

LET OP!: uit privacy overwegingen vragen wij u alleen de leeftijden met daarachter het  bruto loon in te vullen.

Offerte verzuimverzekering. Wij stellen alléén de noodzakelijke vragen. Vertrouwd en veilig!

Offerte Verzuimverzekering

  • Hier de geboortedatum en het jaarsalaris pér werknemer! Bijvoorbeeld: 05-06-1979 30.000. Gebruik pér werknemer een nieuwe regel!
    Bijvoorbeeld: éérste jaar 100% 2e jaar 70%
    Wanneer moet de verzekering uit gaan keren? Bijvoorbeeld ná 10 dagen. Of ná 20 dagen.