bedrijfsverzekering en bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekering en COVID!

Bedrijfsverzekeringen
Een bedrijfsverzekering, of zakelijke verzekering,  is een complexe zaak.
Omdat het erg af hangt van wat voor soort bedrijf u bent. Zoals een garagebedrijf  geen bouwbedrijf is bijvoorbeeld. Zo kent elk bedrijf specifieke risico’s. Wat voor effect heeft COVID op uw bedrijf? Los van dat uw omzet negatief beïnvloed is door COVID kan het nu het moment zijn eens naar zaken te kijken waar u normaal niet naar omkijkt. Hoe lang is het geleden dat u uw verzekeringen doorgenomen heeft?

De verschillende soorten van bedrijfsverzekeringen.
Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
De verzekerde hoedanigheid binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) staat vermeld op de polis. Het is mogelijk dat de omschrijving niet overeenkomt met de werkelijkheid. Omdat hier het risico ontstaat dat dat een eventuele schade niet in behandeling wordt genomen zal dit zorgvuldig omschreven moeten worden. Dus de omschrijving moet altijd heel serieus worden genomen.

Wijzigt er iets binnen de bedrijfsverzekering?

Wijzigingen die het risico veranderen moeten worden doorgegevenaan de maatschappij. Als bjvoorbeeld en een Pizza koerier daarnaast ook maaltijden gaat bezorgen aan ouderen. Rekening gaat houden met dieet wensen: is dit een belangrijke wijziging?  Uiteraard is niet elke wijziging  éven belangrijk. Als er twijfel is overleg dan met uw adviseur. De adviseur kan eventueel in overleg met de maatschappij beoordelen hoe te handelen.  Misschien moeten de leveringsvoorwaarden gewijzigd worden.

Is de aansprakelijkheid voor medewerkers gedekt binnen de bedrijfsverzekering?

Vaak wordt er van uitgegaan dat de AVB dekking biedt voor de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die zijn medewerkers oplopen tijdens het werk. Als de rubriek werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd is dit vaak zo.  Of die stelling altijd juist is, is nog maar de vraag. Het is geheel afhankelijk van de polisredactie met betrekking tot de verzekerde werkgeversaansprakelijkheid. Duidelijk is dat de uitspraken van de Hoge Raad werkgevers verplichten aanvullende verzekeringen te sluiten, wanneer hun AVB geen dekking verleent.

Er moet dus altijd zeer nauwkeurig omgegaan worden met de exacte dekking.

De kring van verzekerden binnen de AVB als bedrijfsverzekering De kring van verzekerden binnen de AVB is uitgebreid. Gedekt is de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daden of uit nalaten van de verzekeringnemer en de ondergeschikten. Het begrip ‘ondergeschikte’ gaat verder dan alleen het personeelslid. Onder dit begrip vallen ook uitzendkrachten en stagiaires. Ook zijn verzekerd eventuele firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen als zodanig handelend.
En de familieleden?

Daarnaast zijn ook verzekerd familieleden en huisgenoten voorzover het gaat om werkzaamheden die voor de verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid worden verricht. Ook verzekerd zijn de personeelsvereniging en het eventueel aan het bedrijf verbonden pensioenfonds.

Verzekerd bedrag van uw bedrijfsverzekering
Het verzekerde bedrag op de AVB is de maximale verplichting van de verzekeraar per aanspraak. Verzekeraars vergoeden maximaal tweemaal het verzekerde bedrag op jaarbasis. Dit wordt ook wel ‘aggregate limit’ genoemd. Als u aanvoelt dat de omzet dit jaar wel aardig hoger zal worden dan vorig jaar? Neem dan het zekere voor het onzekere: overleg even met uw adviseur!

Begrenzing naar de aard van de schade
Ook is een belangrijk aspect binnen de AVB de soort schade waartegen de verzekeraar dekking biedt. Een aansprakelijkheidsverzekeraar biedt dekking tegen schade aan zaken en personen (bijvoorbeeld letselschade) en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade die een verzekerde bij een derde veroorzaakt en waarvoor hij aansprakelijk is. Is er sprake van zuivere vermogensschade, dan biedt de verzekeraar geen dekking. Onder zuivere vermogensschade wordt schade verstaan waaraan geen zaak- of personenschade is voorafgegaan.

Beroepsaansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor door de verzekerde veroorzaakte zuivere vermogensschade. De verzekering biedt juist geen dekking tegen zaak- of personenschade. Die is immers gedekt onder de AVB.
Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering verschilt ook weer  per bedrijf. Omdat geen enkel bedrijf immers hetzelfde is! Een horeca bedrijf kent andere risico’s dan een garage bedrijf. Daar hebben wij het al eerder over gehad.

Bedrijsverzekering bij een bouwbedrijf.
Een bouwbedrijf neemt een apparte positie in. Zoals onderhanden werk bijvoorbeeld, hoe moet dit gezien worden? Een bouwbedrijf heeft ook te maken met de WKA regeling. Bij grote projecten worden veel ZZP’rs ingehuurd: hoe zit het met schade die door hen wordt veroorzaakt?

CAR verzekering

Een CAR verzekering is ook een bedijfsverzekering. Maar is deze  altijd nodig? Wie sluit de CAR verzekering af? Dat is een goede vraag. Wij komen situaties tegen waarbij er voor 1 project 3 dekkingen zijn afgelosten.

Er worden grote machines gehuurd, hoe zit het met de schade die deze veroorzaken? Kortom, naast dat het van bedrijf tot bedrijf verschilt neemt de bouwwereld een aparte postie in.

Taxi en vervoersbedrijven.

Deze werkzaamheden neemt veel risico met zich mee. Immers, als het goed is zijn de taxi’s en bussen constant op de weg! Hoe zit het met de leveringsvoorwaarden? Natuurlijk hoop je het nooit maar tijdens een ongeval zal het touringcarbedrijf veelal aansprakelijk worden gesteld voor personen schade.

Bedrijfsverzekering neem altijd het zekere voor het onzekere!
Mocht u het gevoel hebben dat, het verzekerde bedrag, de omzet of de hoedanigheid wijzigt binnen uw bedrijf? Neem gewoon contact op. Het is beter om een specialist naar uw bedrijfsverzekering te laten kijken. Ieder zijn vak! Het is beter het zekere voor het onzekere te nemen. Het voorkomt lastige situaties! En u kunt met een gerust hart door ondernemen.

Nog een bedrijfsverzekering: Cyberverzekering!

Wie had dit 10 jaar geleden kunnen bedenken? Een bedrijf is tegenwoordig sterk afhankelijk van IT. En met IT ook hun cyberactiviteiten. Zeker als een bedrijf ook betalingsgegevens opslaat, denk bijvoorbeeld aan een webwinkel of een bedrijf in automaterialen die ook aan consumenten levert. Cyber criminelen hebben het dan voorzien op díe gegevens. Los van aansprakelijkheid: de schade door het verliezen van uw klant gegevens is iets wat het einde van uw bedrijf kan betekenen.

Conclusie

Een bedrijf verzekeren is maatwerk. Een goede partij zoeken voor de bedrijfsverzekering vergt tijd en advies. Het verschil tussen een particuliere verzekering en een bedrijfsmatige verzekering is groot.

Vraag gratis checklist ARBOWET 2017 aan!

Offerte wagenpark

Offerte verzuim

WERKGEVERSERVICE
Wij van Werkgeverservice bieden onze kennis en advies al 10 jaar aan. Met deze ervaring maakt het ons dé specialist op het gebied van:  verzuim, WGA, verzuimverzekeringen (ziekteverzuim), WAO-gat, maar ook een rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld.

Onze doelgroep is het MKB. Met name het MKB heeft niet de mogelijkheid om juristen en specialisten in dienst te hebben. Het is onze ervaring dat een bedrijfsverzekering vaak onderschat wordt. Meer weten over Werkgeverservice? Informatie