bedrijfsverzekeringen vergelijken

Bedrijfsverzekeringen vergelijken!

Bedrijfsverzekeringen vergelijken hoe doe je dat?

Het was de afgelopen tijd lastig voor veel bedrijven om de “zaak” draaiende te houden. Laten wij u helpen met uw verzekeringen!

Als u verder leest begrijpt u waarom het verstandig is om een specialist te raadplegen zoals Werkgeverservice. U zal ontdekken dat bedrijfsverzekeringen vergelijken zomaar alleen op premie  geen zin heeft. Hoe zit het met het eigen risico? en is deze pér schade geval of geldt deze voor het hele jaar? Hoe meld je een schade en hoe lang gaat een verzekeraar er over doen om deze schade in behandeling te nemen? Is deze verzekeraar wel goed in het uitkeren of is de ervaring dat dit jaren kan gaan duren?

Bedrijfsverzekering in het algemeen.

Wij vergelijken de verzekeringen voor u op:

  • premie;
  • risico;
  • dubbele dekkingen;
  • past het bij uw bedrijf.

Daarnaast helpen wij u het pakket “up to date” te houden en assisteren bij schade en problemen.

Een veel gevoerde discussie op verjaardagen en partijen: hoeveel betaal je ergens voor?

Er zijn altijd mensen die je het gevoel geven teveel voor zaken te betalen. Een verzekering is een product die tot doel heeft de schade te verzachten ná een onzeker voorval. Door de transparantie die het internet heeft gerealiseerd kun je op een eenvoudige manier producten vergelijken.

Verzekeringen vergelijken, hoe?

Een auto, tv of wasmachine vergelijken doe je onder andere op de gegeven specificaties van de fabrikant. Maar hoe doe je dat nu met verzekeringen? Hoe vergelijk je een verzuimverzekering of een andere bedrijfsverzekering?

De verzekeringsmaatschappij ontvangt premies en door (strenge) regels moet de “balans” van een verzekeringsmaatschappij voorzien zijn van een flinke som geld.  Hierdoor kunnen toekomstige schades worden uitgekeerd. Om het het enigszins te verduidelijken een voorbeeld die we allemaal wel kennen:  de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Een pensioenfonds moet aan haar verplichtingen kunnen voldoen door een bepaalde dekkingsgraad aan te houden. Als de dekkingsgraad te laag wordt worden óf de premies voor gewijzigd óf de uitkeringen verlaagd. Een verzekeringsmaatschappij heeft dus te maken of dé portefeuille wel “winstgevend” is.

Opbouw premie

Econometristen en het risico.

Een econometrist is constant bezig te berekenen wat voor risico’s er zijn en de kansen op voorvallen. Hoe hoger een risico hoe hoger dit element van de de premie. Bij een wagenpark bijvoorbeeld speelt het ook een rol waar uw bedrijf is gevestigd. Het risico in een grote stad is anders dan in een dorp.

Salarissen

Naast het risico speelt het onderdeel arbeid een rol bij de premie. Hoe efficiënter een verzekeringsmaatschappij werkt des te kleiner dit een onderdeel van de premie kan zijn.

Algemene kosten

Wij hoeven u als ondernemer natuurlijk niet uit te leggen dat de algemene kosten soms de pan uit rijzen.

Huisvesting

Heel simpel, hoe duurder het pand van de verzekeringsmaatschappij des te groter dit een onderdeel zal zijn van de premie.

Tussenpersonen

Een tussenpersoon werkt voor diverse verzekeringsmaatschappijen en kan daardoor onafhankelijk werken. Soms krijgt de tussenpersoon een vergoeding in geld van de verzekeringsmaatschappij, provisie.

Grofweg is hiervoor de opbouw van de premie weergegeven. Net zoals wij niet exact weten wat de winst is van een door de fabrikant geproduceerde weten wij ook niet exact welke winst er gemaakt wordt op een bepaald verzekeringsproduct.

Is mijn verzekering duur? Bedrijfsverzekeringen vergelijken op prijs alleen?

Het is moeilijk de ene verzekering met de andere te vergelijken. Omdat het niet zoiets is als benzine of gas. Een WA verzekering voor uw auto valt redelijk te vergelijken. Een basisdekking voor de ziektekosten ook. Maar hoe zit het dan met een verzuimverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering. Een overige bedrijfsverzekering?

Bedrijfsverzekeringen vergelijken is écht lastig zonder gedegen kennis en zonder ervaring over de verzekeringsmaatschappijen. Met ervaring verzekeringsmaatschappijen bedoelen wij: hoe gaat de verzekeringsmaatschappij met u om als er schade is? Wordt er snel uitgekeerd etc.etc.

Bedrijfsverzekering écht gaan vergelijken!

Wellicht geeft het voorgaande weer hoe lastig het is om verzekeringen op prijs en inhoud te vergelijken. In Nederland zijn de opleidingen en registraties goed geregeld en wordt dit gecontroleerd door de AFM. De verschillende verzekeringen zijn zo complex geworden dat voor elke soort verzekering een aparte registratie wordt verlangd. Ook moeten de adviseurs zich telkens verplicht laten bijscholen. Verzekeren is een vak die niet zomaar mag worden uitgevoerd.

Vergelijken van verzekeringen en in het bijzonder bedrijfsverzekeringen zoals:

  • rechtsbijstand;
  • wagenpark;
  • bedrijfsaansprakelijkheid;
  • beroepsaansprakelijkheid;
  • cyberverzekering….etc. etc zijn niet te vergelijken op premie of inhoud zónder gedegen kennis van de producten en zonder te inventariseren wat uw bedrijf exact voor risico loopt en zonder écht te weten wat u voor risico zou willen en kunnen lopen.

Conclusie.

De risico’s die een bedrijf loopt lijken steeds groter. Er wordt een steeds groter belang gehecht aan het hebben van een goede bedrijfsverzekering. Over het algemeen wordt u nergens toe verplicht. Maar wat zijn de gevolgen van een cyberaanval? Niet alleen uw website is verstoord maar wellicht liggen er gevoelige gegevens van uw klanten op “straat”. Als u werknemers in dienst hebt bent u ook verantwoordelijk voor de handelingen die zij uitvoeren en soms niet alleen tijdens werktijden.

Kies voor een persoonlijke aanpak!

Werkgeverservice wil u graag helpen om de risico’s in kaart te brengen en naar goede en voordelige oplossingen te zoeken. Iets meer weten over Werkgeverservice en haar Lees hier over de MKB diensten?

Lees meer over de bedrijfsverzekeringen!

bedrijfsverzekeringen vergelijken

Werkgeverservice, niet alleen maar voor verzekeringen!