Tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op!

Tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op!

Bezorgd: tekort bedrijfsartsen werkt kosten verhoging in de verzuimbegeleiding op! De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) deed een oproep aan de politiek om aandacht te besteden in de stijgende kosten van verzuimbegeleiding. De kosten voor verzuimbegeleiding lopen echt uit de hand! Bedrijven moeten fors meer betalen voor een bedrijfsarts. Dit is kosten verhogend. NVIA geeft aan dat  het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland de oorzaak is. De politiek is verantwoordelijk voor de kostenstijging wordt aangegeven. AVG houdt adviseurs buiten de deur  om een rol te spelen als er verzuim is.  Bedrijfsartsen  krijgen door de AVG  een te grote rol bij verzuimaanpak. En omdat er een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te