Verzuimververzekering in 2021 te hoog?

 
 

Een verzuimverzekering is  sterk afhankelijk is van het sóórt bedrijf. Er wordt vaak  vergeten dat een de verzuimverzekering aan zou moeten sluiten bij de CAO.  Immers: daar staan de rechten van de werknemers. Is het verstandig om: werkgeverslasten mee te verzekeren?  Hoe zit het met de WIA dekking? Is het handig om de verzuimverzekering te koppelen met een ARBO? Wij adviseren u graag. COVID heeft er voor gezorgd dat de doorstroom van de offertes op het gebied van acceptatie bij de verzekeraar achter loopt.

Klik hier: IN 5 MINUTEN KLAAR! 

Waarom is een verzuimverzekering / ziekteverzuimverzekering  zo belangrijk? 

Als een medewerker ziek wordt bent u verplicht 70% loon door te betalen. In veel CAO’s is dat zelfs 100%lees verder over hoe doorbetaling bij ziekte is geregeld! Een zieke medewerker kan u dus tot 280 E per dag gaan kost

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (het bedrag tot wanneer je onbelast vergoedingen aan je werknemers kunt geven) is vanwege de coronacrisis in 2020 verhoogd, maar verlaagt in 2021 weer. Voor de loonsom tot € 400.000 wordt de vrije ruimte weer 1,7% net als voor corona, voor de loonsom daarboven daalt de vrije ruimte van 1,2% naar 1,18%. Binnen de werkkostenregeling zijn een aantal vergoedingen uitgezonderd, die kun je dus onbelast aan je werknemers verstrekken. Dit zijn gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan

 

De verplichtingen van een werknemer die zich ziek meldt.

“Als een werknemer zich ziek meldt dan moet deze zich aan bepaalde zaken houden.”

1 Een werknemer moet zich ziek melden. Het bedrijf, de werkgever, dient wel aan  gegeven te hebben hoe deze ziekmelding plaats moet vinden en bij wie. Een ziekmelding bij een collega zou gezien kunnen worden als geen juiste ziekmelding.

2 Als de werknemer weer “beter” is dan zal dat natuurlijk ook gemeld moeten worden aan het bedrijf.

3 Als een werknemer zich ziek heeft gemeld is het de bedoeling dat hij of zij zich aan bepaalde regels gaat houden. Het is logisch dat deze werknemer de werkgever op de hoogte brengt van “hoe het met hem of haar gaat” wat de beperkingen zijn. Je mag als werkgever natuurlijk nooit op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten.

4 Om enigszins een bepaalde controle te hebben kan een bezoek aan de arbodienst handig zijn. Een oproep zal uiteindelijk gevolgd moeten worden en de werknemer moet zich ook houden aan gemaakte controle afspraken.

5 Een werknemer moet zelf ook actief zijn best doen om zich te re-integreren.  Bijvoorbeeld door het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden die wél uitgevoerd kan worden. Dit is bij een groter bedrijf makkelijker dan een bedrijf met geringe omvang. Het zou zo kunnen zijn dat een bevriend bedrijf wel werkzaamheden heeft.

“Verzuimverzekeringen verschillen in kwaliteit en prijs. Wellicht is het verstandig  de verzuimverzekering eens per jaar te vergelijken” 

Direct offertes opvragen? Dat kan! Wij hebben het zo gemakkelijk mogelijk gehouden!
verzuim en verzuimverzekering

Is het nu geen mooi moment om uw verzekeringen door te nemen?

Wij verzekeren niet alleen..

Second opinion.

Als blijkt dat alles klopt en de premie is prima dan melden wij dat natuurlijk!

Zijn uw medewerkers tevreden?

Wordt steeds lastiger om goede werknemers te houden?Een tevredenheidsonderzoek kan uitkomst bieden! Salaris alleen is niet voldoende voor een goede werksfeer. Hoe ga je met elkaar om bij ziekte, wat is het protocol? Laten wij u niet alleen met de verzuimverzekering helpen! Lees verder over goed werkgeverschap!

Neem contact met ons op!

Werkgeverservice kan u helpen met alle vragen. Stuur gerust een e-mail naar ons! 

Overeenkomsten goed voor elkaar?

Bij het samenstellen van een overeenkomst heeft “verzuim” speciale aandacht. Neem het in de arbeidsovereenkomst op of geef aan in een bijlage aan wat de regels zijn. In het contract of personeelsgids moeten de “beschrijvingen”  voor aanspraken juist worden opgesteld. Houd ook rekening met een CAO!

Het verzuimprotocol, kent iedereen deze?

Er dient echt aandacht aan het verzuimprotocol geschonken de worden. Welke verplichtingen de werknemer heeft bij ziekte bijvoorbeeld.

Is er een verzuimverzekering die 100% dekt?

Bij een verzuimverzekering geldt altijd een eigen risico. Meestal is dit in dagen. Veelal zijn de werkgeverslasten voor 25% procent mee te verzekeren.

Welke personen zijn eigenlijk verzekerd?

De verzuimverzekering dekt vrijwel altijd elke werknemer waarvoor het bedrijf een loondoorbetalingsplicht heeft. Volgens de wet geldt: loon, gezag en (eigen) arbeid. DGA’s eigenaars van het bedrijf zijn uitgezonderd. Er is dan namelijk geen sprake van werknemerschap.

TIP!

Verzuimverzekering direct afsluiten!
Als je start met het aannemen van personeel dan zijn je verzuimcijfers nog laag! Dus nog  een lage premie voor je verzuimverzekering! Maak niet de fout “ik neem een vriend in dienst” ik vertrouw hem. Ziek worden doe je niet vrijwillig en het risico op langdurige loon doorbetaling kan je meestal in het begin niet bekostigen.

Vergoeding bij ongeval: de nieuwe Wet vergoeding affectieschade.

Als de onderneming aansprakelijk wordt gesteld in een situatie en iemand overlijdt, ernstig en blijvend letsel heeft,  dient er een schade vergoeding betaald te worden aan de deze persoon. Een onderneming heeft dus niet alleen het risico tot doorbetaling bij ziekte wat kan worden afgedekt met een ziekteverzuimverzekering maar ook, en dit was al, op het betalen van een schadevergoeding. Soms keert de verzuimverzekering / ziekteverzuimverzekering een overlijdensuitkering uit.

Onze specialismes

  • Lees direct welke diensten wij doen. Als u ons de kans geeft dan zullen wij de risico’s in kaart brengen, dubbele verzekeringen eruit halen. Aan het einde van de rit bent u voordeliger uit en sluiten de verzekeringen beter op elkaar aan. Heeft u wel eens gedacht aan een lees meer over de wagenparkverzekering? Een simpele manier om uw wagenpark voordeliger te verzekeren.

Na het in kaart brengen van de risico’s die u loopt, wilt lopen, of kunt lopen zal u maken wij samen de balans op: wat kunt u besparen of welk risico kunt u gemakkelijk zelf dragen?. Niet alleen op het gebied van verzekeren. Heeft u wel eens gedacht aan subsidies? Zoals de “laag verlonen”subsidie? Het in dienst nemen van een WIA medewerker? Heeft u hier vragen over of denkt u er over om gebruik te maken van deze regelingen ? Wij kunnen u advies geven. De kosten vallen altijd mee. Vaak zijn WIA collega’s de meest enthousiaste werknemers!

Starters helpen wij met onder andere de administratie. Een voordelige oplossing voor de arbeidsongeschiktheid. De mogelijkheid je vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Maar kijk ook eens naar andere kortingen die je als bedrijf kan informatie over mogelijke subsidie. En ga je personeel aan nemen sluit dan direct een verzuimverzekering af. 

Door de gunstige verzuimcijfers wordt de premie van je verzuimverzekering extra laag. Tip: neem niet het risico om zonder verzuimverzekering iemand in dienst te nemen. Ook al is het een goede vriend!

Hoe u ook onderneemt, wat uw stijl ook is. Er is bij ons vast een adviseur die bij u past………

Over ons

Oud medewerkers van de vroegere bedrijfsverenigingen (GAK, SFB, DETAM) hebben 15 jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken…

Kijk ook eens op MKB Servicedesk

Onze missie

Wij willen graag de service bieden die er vroeger was. Dus geen doorkies gebeuren maar een vaste adviseur! Ons verdienmodel is simpel en transparant.

Ons aanbod